Prudentia Fastighetsvård

0708 - 73 18 31

Prudentia Fastighetsvård

När inomhusklimatet är viktigt

Många av oss tillbringar mer än 75% av vår tid inomhus. Ren luft borde därför vara en lika självklar som viktig del i en väl fungerande innemiljö och kanske det viktigaste skälet till en bra arbetsmiljö. Vi tror att väl fungerande ventilationssystem har en positiv effekt på trivsel och effektivitet.

Människor som mår bra har ofta större förutsättningar att göra ett bra arbete. Ventilationssystemet måste vara rätt utformat, väl underhållet och ha enkla och klara driftsinstruktioner. Detta gäller alla system från  självdragssystem till mer avancerade till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Vi måste fortlöpande kontrollera att systemen fungerar på avsett vis och rätta till eventuella felaktigheter. Det är ju vår egen hälsa som står på spel.

Tjänster

OVK- Obligatorisk Ventilationskontroll, rengöring av kanaler och aggregat, provtryckning mm

Kunder

Bostadsrättsföreningar, privatägda flerbostadshus, ventilationsföretag, privatpersoner

Partners

Boldrup Klimat AB, SAH pojekt AB, Holländare Bygg & Vent AB

Hemsida av KA Webb & Tryck